Teknik Beyinlerin Forumu

Çatılar

Çevrimdışı MnadirTATLI

  • **
  • 82
  • +1/-1
Çatılar
« : 10 Ağustos 2020, 10:29:40 »
             1-Düz Çatılar: Eğim açısı, 5 dereceye kadar olan çatılardır.
             2-Orta Eğimli Çatılar: Eğim açısı 5 derece ile 40 derece arasında olan çatılardır.                                           
             3-Dik Çatılar: Eğim açısı, 40 dereceden fazla olan çatılardır.
  Ahşap çatılar, çatı elemanlarının birbirine geçme, çivi ve blonlarla bağlanmasıyla oluşur. Bu elemanları şöyle sıralayabiliriz:
Çatıyı Oluşturan Elemanlar:

1) Bırakma kirişleri,
                    
2) Yastık kirişleri,
                    
3) Dikmeler,
                        
4) Aşıklar,
                              
5) Göğüslemeler,
                  
6) Payandalar,
                    
7) Yanlamalar,

8) Kuşaklar,

9) Rüzgar kirişleri,

10) Mertekler,


1)Bırakma Kirişleri: Asma çatılarda, makasların açılmaya karşı olan gerilemelerini karşılar. Betonarme bir döşeme üzerine oturmayıp duvar, kiriş, vb. iki mesnet üzerine oturan oturtma çatılardaki kirişlere de aynı isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilir. Kesitleri 8x14, 8x16, 10x16, 14x20cm gibi olur.

2)Yastık Kirişleri: Bırakma kirişleri kanalıyla makaslardan aldığı çatı yükünü, üzerine oturduğu duvar, kiriş ya da döşemeye aktarır. Kesitleri, 5x10, 8x16, 10x16, 14x20 cm gibi olup geniş yüzeyleri üzerine oturtulur. Duvar, kiriş ya da döşemeye, blonlarla veya bağlantı demirleriyle bağlanır. Bizim 5x10 du.

3) Dikmeler: Aşıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarır. Kesitleri, genellikle 8x8, 10x10, 12x12 cm gibi kare olur. Bizim 10x10 du.

4)Aşıklar: Merteklerin yükünü taşıyan kirişlerdir. Saçak üzerine oturana damlalık aşığı, saçakla mahya arasında olana orta aşık, mahyadakine ise mahya aşığı denir. Aşıklar yüklerini, bulunduğu yere göre duvar, kiriş, döşeme, dikme ya da askılara verir. Kesitleri 10x14, 12x16, 14x18 cm gibi olup, genellikle 200–250 cm aralıklarla yerleştirilir. Bizim 10x10 du.

5)Göğüslemeler: Dikmelerden, aşıkların altına vurulan ve genellikle 45 derece eğimli desteklerdir. Dikmelerin arasındaki açıklığın azaltılması ve ayrıca, çatının boyu yönündeki yatay hareketleri önleme görevi yaparlar. Kesitleri, dikme kesitlerine de uygun olarak 8x8, 8x10, 5x10, 6x12 cm gibi olur.Bizim10x10 du.

6) Payandalar: Asma çatılarda, dikmelerden aldığı yükleri, bırakma kirişindeki düğüm noktalarına ileten, eğimli çubuklardır. Kesitleri,  8x14, 10x18 cm gibi olur.

7)Yanlamalar: Asma çatılarda, aşıklardan dikmeler gelen yükleri, duvarlara ileten çubuklardır. Kesitleri, payandalardaki gibi olur.
8)Kuşaklar: Bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve mertekleri, her iki yüzeyden birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek, birleşme noktalarını kuvvetlendirirler. Kesitleri 5x10, 5x20 cm gibi olur. Bizim 5x10 du.

9)Rüzgar Kirişleri: Çatı makaslarının, rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki ilk iki ve son iki makasın arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir.  Yalnız merteklerle oluşturulan küçük çatılarda, mertek altlarına çakılan bağlantı kirişleri de aynı görevi yapar. Bu rüzgar bağlantıları bazı durumlarda, gergili demir çubuklarla da sağlanabilmektedir.

10) Mertekler: Aşıklar üzerine otururlar ve örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar. Kesitleri 5x8, 5x10, 6x10, 6x12 cm gibi olup, 40-60 cm aralıklarla yerleştirilir. Bizim 5x10 du.